نام کتاب: Handbook of Econometrics
نویسندگان: مجموعه ای از اقتصاد سنجی دان ها
نعداد جلد ها:6
جلد: 2
تعداد صفحات: 675

لینک دانلود دایره المعارف اقتصاد سنجی جلد دوم:

[Only registered and activated users can see links. ]پسورد: [Only registered and activated users can see links. ]