نام کتاب: Handbook of Econometrics

نویسندگان: مجموعه ای از اقتصاد سنجی دان ها

نعداد جلد ها:6

جلد: 3

تعداد صفحات: 620


لینک دانلود دایره المعارف اقتصاد سنجی جلد سوم:

[Only registered and activated users can see links. ]

پسورد:
[Only registered and activated users can see links. ]