نام کتاب: Handbook of Econometrics

نویسندگان: مجموعه ای از اقتصاد سنجی دان ها

نعداد جلد ها:6

جلد: 4

تعداد صفحات: 1031
لینک دانلود دایره المعارف اقتصاد سنجی جلد چهارم:

[Only registered and activated users can see links. ]پسورد: [Only registered and activated users can see links. ]