سلام. من میخوام بهره وری نیروی کار رو از سال 1340 محاسبه کنم . تعداد کل نیروی کار رو نمیتونم پیدا کنم. کسی میتونه راهنمایی کنه؟