امروز تعداد کاربران سایت انجمن تخصصی اقتصاد از مرز 1000 نفر گذشت. این موضوع برای مدیران انجمن مایه مباهات و فخر است
خیلی خوشحال هستیم که انجمن تخصصی اقتصاد توانست طی یک مدت کوتاه تعداد اعضای خود را به عددی 4 رقمی افزایش دهد و این نشان دهنده مقبولیت و اهمیت سایت بوده و علامتی برای رضایت عزیزان از خدمات انجمن می باشد
امیدواریم بیشتر از قبل بتوانیم در خدمت دوستان بوده و در صورت امکان مشکلات احتمالی آنها را حل نماییم که هدف اصلی مدیران انجمن چیزی جز این نیستبرای تک تک دوستان و کاربران عزیز آرزوی توفیق روزافزون داریم