با سلام
دوستان اگر کسی مدل var garch تخمین زده کمک کنند. به صورت سیستمی نمیدونم تو گارچ چه جوری باید تخمین زد.