سلام
ببخشید یه شوال داشتم . جزء تصحیح خطای برداری حتما باید منفی باشه؟ اگه مثبت و معنادار باشه معنیش چیه؟
مثلا دو بردار همجمعی ثابت شده و توی تخمین vecm یه جزء تصجیج مثبت و یکی منفی هست هردو هم معنادار