سلام من نیاز به داده های gdp حقیقی اعضای اوپک دارم. ممنون می*شم اگه کسی داره برای من بفرسته. داده های اسمی هست داده های حقیقی می*خوام
با تشکر