با سلام
دوستان اگر کسی این کتاب رو داره به اشتارک بذاره لطفا. ویرایش 2008 نه 2005 که اکثر همه دارن منظورم هست...
تشکر