با سلام و احترام

خواهشمند است در صورت انجام آزمون zوونگ در ایویوز 6 راهنمایی بفرمایید . این ازمون را جهت تعیین مدل برتر باید انجام دهم .لازم به ذکر است که داده های ورودی مقطعی است و رگرسیون انجام شده ols صورت گرفته است .با تشکر

گشتاسب پور