با سلام

لطفا نرم افزار های موجود را که بتوان با آنها منحنی های رایج در اقتصاد خرد و یا اقتصاد کلان را رسم نمود عنوان نمائید . متشکر