سلام. 1سوال داشتم.اگر تمام متغیرهای تحقیقمون همگی با یک بار تفاضلگیری مانا بشن و در واقع همگی (1)I باشن و بخوایم مدل رو از روش یوهانسون با استفاده از نرم افزار میکروفیت تخمین بزنیم برای تخمین وقفه بهینه باید از خود متغیرها (در سطح)استفاده کنیم یا تفاضل مرتبه اول اونها یا همون d یک متغیر؟ در ضمن اگر متغیر دامی داشته باشیم باید در میکروفیت برای مدل یوهانسون متغیر دامی رو از متغیرهای درونزا جدا کرده و بعد از & بنویسیم؟ ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه