سلام
روش ardl رو میخواستم یاد بگیرم... اگه کمک کنید ممنون میشم...