بچه ها من شاخص قیمت را وقتی از سایت بانک مرکزی دانلود می کنم می بینم یک روند صعودی کاکلا تجمعی دارد. اما در نماگرها اینگونه نیست . داده های فصلی شاخص قیمت با نوسان است . این یعنی چه؟