سلام
من معادلات همزمان رو می خواستم به روش سیستم gmm تخمین بزنم ،4 تا متغیر با 4 تا معاذله دارم که هر 4تای این متغیر ها درونزا اند،وقتی متغیر های درونزا رو در XTdpdsys مشخص می کنم نتایج بی معنی می شه،معادلات همزمانم به این شکل است:
Ry=α+FD+OP+TU+ε
FD=α+Ry+OP+TU+ε
op=α+Ry+FD+TU+ε
TU=α+Ry+FD+OP+ε
کسی می تونه راهنمایی کنه چطوری متغیر های درونزا رو باید مشخص کنم تا در معناداری ضرایب اشکالی پیش نیاد؟؟

هر پیشنهاد یا راهنمایی لطف بزرگیه به من