سلام دوستان. مدلهای زمان متغیر را چطور می توان تخمین زد، مثلا:
a(t)=b0+b1t+....+bnt