سلام
من spss بلد نیستم ممنون میشم از دوستانی که بلدن این مسئله رو برام حل کنن تا برسونم به دست یه بنده خدایی
ممنون میشم جوابش رو به ایمیلم بفرستین
[Only registered and activated users can see links. ]

با رجوع به سایت اوراق بهادار تهران
شاخص قیمت سالانه صنعت به اختیار( 2 شرکت ) را برای 5 سال گذشه مثلا سالهای 86 تا 90 را انتخاب کنیدمثلا پتروشیمی و ایران خودرو
اگر در توصیف اثبات شد که توزیع نرمال نیست فرض کنید توزیع نرمال است و ادامه دهید.
1- آیا میانگین بازده این دو صنعت انتخاب شده در طی سنوات مورد مطالعه با هم برابر است یا خیر؟(تو ضیح کامل)
2- چرا و از چه تکنیک آماری استفاده می کنید و آمار توصیفی و آمار استنباطی را بنویسید
با استفاده از spss و راه حل تشریحی
مراحل spss رو هم برام بنویسد تا بهش برسونم یک دنیا ممنون

استادش این مدله راهنماییش کرده
بازده قیمت سال
A1 1000 86
A2 1100 87
A3 1250 88
A4 1180 89
A5 1130 90

r بازده سالانه باشد r = p2 – p1
تبدیل به لگاریتم میکنیم
Ln p2 – ln p1