سلام دوستانکسی میدونه چطور میشه با روش حداقل مربعات دومرحله ای (2sls) پیش بینی کرد؟

ممنون