با سلام
من داده های سالانه برای 10 سال از متغیر سود یک شرکت رو دارم. خواستم ببینم چطوری میشه با استفاده از تکنیکهای سنجی برای چند سال بعدی پیش بینی کنم؟