سال 2014 | 744 صفحه | ISBN: 9781107034662 | 10 MB |


[Only registered and activated users can see links. ]
معرفی:
این کتاب درسی پرفروش و تست شده، یک منبع کامل برای دانشجویان امور مالی و سرمایه گذاری می باشد. بررسی جامع و مصور از رایج ترین روش های تجربی در امور مالی و سرمایه گذاری، دانشجویان را برای استفاده از اقتصادسنجی در حال فعالیت آماده می کند، درحقیقت مطالعات موردی مفصل به آنها در درک نحوه کاربرد تکنیک ها در زمینه های مالی مربوطه، کمک میکند.
نمونه های کارکرده از آخرین نسخه نرم افزار آماری محبوب EViews، دانشجویان را برای اجرای مدل های خودشان و تفسیر نتایج، راهنمایی می کند.مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است. "آرتور شوپنهاور"