سال 2009 | 528 صفحه | ISBN: 9780415800570 | 9,76 MB |
[Only registered and activated users can see links. ]

معرفی:
کتاب جدید تجارت بین الملل برای تغییری جدید و همیشگی در محیط جهانی، تالیف شده است. Cullen، با یک فصل منحصر به فرد با موضوع تجارت الکترونیک بین المللی به روش منحصر به فردی این بخش از کتاب را به نگارش درآورده است. موضوعات به فصل ها لینک داده شده اند. منطق این است که استراتژی های تجارت بین المللی، انتخاب و پیاده سازی شوند. شما برای حضور و فعالیت تجاری در عرصه بین الملل نیاز به دانستن درباره محیط و فرهنگ جهانی دارید.


[Only registered and activated users can see links. ] دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعه اى از کتاب در آن جمع آورى شده باشد. "کارلایل"