با سلام خدمت دوستان گرامیمن داده های فصلی مصرف برق، گاز و فراورده های نفتی به تفکیک فعالیت های صنعتی بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی برای سال های 1379-1390 لازم دارم. داده های به صورت سالانه موجوده ولی من فصلی می خواهم. اگر کسی از دوستان می تونه لطفا در این رابطه به من کمک کنه.