با سلام

رهیافتی نهاد*گرایانه از محسن رنانی درباره فضای سرمایه*گذاری در اقتصاد ایران، گزارشی فوق العاده از هفته نامه تجارت فردا.
[Only registered and activated users can see links. ]