روز جمعه 15 دی ماه 1391 تعداد کاربران انجمن به بیش از 2000 نفر رسید. این موضوع برای مدیران انجمن و اعضای فعال انجمن مایه مباهات و سربلندی است. لازم به ذکر است که این تعداد کاربر حدودا طی 3 ماه ثبت نام کرده اند که بیشتر اعضا دانشجو یا فارغ التحصیل دوره تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد هستند.
امیدواریم بعد از این نیز بتوانیم قسمتی از نیازهای عزیزان را مرتفع ساخته و در صورت امکان سهمی در حل مشکلات آنها داشته باشیم.
بنده به عنوان یکی از مدیران انجمن از مدیر اصلی انجمن جناب آقای دکتر محمدپور و مدیران دیگر آقایان دکتر ممی پور و دکتر جهانگیری به خاطر متحمل شدن سهم زیاد زحمات و اقدامات انجام یافته تقدیر و تشکر می نمایم. همچنین از اعضای بسیار فعال سایت به ویژه جناب آقای منیعی نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.