کتاب اقتصادسنجی مالی با ویراستاری Sahalia and Hansen مجموعه ای از مقالات و مطالب پیشرفته در خصوص اقتصاد مالی و اقتصادسنجی سری های زمانی مالی است. مطالعه این کتاب برای یادگیری مباحث پیشرفته اقتصادسنجی مالی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان دکتری اقتصاد مالی پیشنهاد می شود.

لینک دانلود جلد دوم کتاب:

[Only registered and activated users can see links. ]