سلام
من متوجه شدم برای استفاده از آزمون همتجمعی پدرونی باید مقاطع ناهمگن باشند یعنی ساختار یکسانی نداشته باشند مثل موقعی که مقاطع ما کشورها باشند. برای اینکه بدونم آیا میتونم از این آزمون استفاده کنم باید ناهمگنی مقاطعم رو بررسی کنم چون مقاطع من بخش های اقتصادی یک کشور هست و احتمالا ساختار یکسانی داشته باشند. برای این کار سه آزمون رو شناختم:
1. آزمون معرفی شده توسط Holtz-Eakin
et al. (1988
2. the White test for group-wise heteroskedasticity
3. the homogeneity test developed
by Phillips
and Sul (2003
نمیدونم تو چه نرم افزاری و چجوری باید آزمونشون کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید.