با سلام
آزمون جوهانسن 2 بردار نشان داده می خوام از روش بهمنی اسکویی انتخاب بردار مناسب کنم کسی می دونه تو ایویوز چطور میشه انجامش داد با تشکر خیلی فوریه