با سلام خدمت دوستان.
در یک مطالعه مستقل کشش درامدی کوتاه مدت تقاضای بنزین برای بخش خدمات را منفی بدست آورده ام. دلیل و توجیه اقتصادی آن چه می تواند باشد؟. یعنی با افزایش ارزش افزوده بخش خدمات مصرف بنزین بخش خدمات کاهش می یابد!!!!