برنامه نویسی و علوم رایانه

مقاله: اشنایی با آب و هوای سنگاپور

در پاییزهای سنگاپور به طور متوسط در هر ماه 18 تا 25 روز باران می بارد. در سپتامبر، اکتبر و نوامبر، باد از دریای جاوا عبور می کند و رطوبت در بعدازظهرها را پایین نگه می دارد. متوسط دمای روزانه بین 26 تا 27 درجه سانتیگراد متغیر خواهد بود. در طول روز حداکثر دما...

26 مهر 1400