تعبیر خواب تیر و تیراندازی

به گزارش دکترای اقتصاد، منوچهر مطیعی دیدن تیر در خواب را نشانه دوستی راستگو و درستکار می داند و تیراندازی به خود را مورد توجه قرار دریافت توسط دیگران بیان می کند.

تعبیر خواب تیر و تیراندازی

سرویس سرگرمی - منوچهر مطیعی تهرانی گوید تیر نشانه مردی است راستگو و درستکار که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تأثیر قرار نمی گیرد. تیر به همراه داشتن بیانگر نزدیک بودن به چنین دوستی در زندگی روزمره است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تیر اندازی از دیدگاه روانشناسی یونگ (تحلیل رویا)

  • دیدن تیر اندازی در خوابتان بیانگر این است که شما هدفی تعیین شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست. برنامه هاتان درست طبق هدف است.
  • خواب دیدن اینکه به کسی با اسلحه شلیک می کنید بیانگر احساس تهاجمی و خشم نهفته شما در مورد یک فرد خاص است. اگر فردی که شلیک می کنید غریبه است، پس بیانگر این است که شما جنبه های ناشناخته خودتان را که درک نکرده اید، رد می کنید.
  • خواب دیدن اینکه کسی به شما با اسلحه شلیک می کند بیانگر این است که در زندگی تان مسئله با یک شخص را تجربه می کنید. شما ممکن است حس کنید که در یک موقعیت قربانی شده اید.

تعبیر خواب تیر خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می کنیم. اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد. اگر تیری که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می شویم و کاری می کنیم که سر زبان ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت.

تعبیر خواب تیر خوردن با تپانچه

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته اید و هر دم ممکن است جان خود را از دست بدهید، نشانة آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب اسلحه

تعبیر خواب تیراندازی کردن

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر ببینیم ما تیرانداز هستیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد. اگر دختر دم بختی تیر می افکند یا تیری به سوی او افکنده می شود نیکو است چون مورد توجه قرار می گیرد.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد و از آن گلوله ای خارج نشد و یا گلوله های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.

آنلی بیتون:

  • اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
  • اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.
  • اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می کند، نشانه آن است که یکی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت.
  • شنیدن صدای تیراندازی در خواب، نشانة آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود.

لیلا برایت می گوید:

  • اگر در خواب به کسی تیراندازی می کنید، نشانه آن است که دچار گرفتاری و دردسر خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیری قرار می گیرید، نشانه آن است که در کارتان با شکست روبرو می شود.
  • اگر ببینید که شما را تیرباران می کنند، یعنی در شغلتان پیشرفت می کنید.
منبع: setare.com
انتشار: 16 آبان 1399 بروزرسانی: 16 آبان 1399 گردآورنده: economicsphd.ir شناسه مطلب: 599

به "تعبیر خواب تیر و تیراندازی" امتیاز دهید

14 کاربر به "تعبیر خواب تیر و تیراندازی" امتیاز داده اند | 3.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب تیر و تیراندازی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید