بانک اطلاعاتی پژوهشگران کشور تقویت می&zwnjشود

به گزارش دکترای اقتصاد، به گزارش خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آیین افتتاحیه یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران امروز 22 آذرماه، همزمان با شروع هفته پژوهش با حضور اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار گردید.

بانک اطلاعاتی پژوهشگران کشور تقویت می&zwnjشود

بروجردی با گرامیداشت شروع هفته پژوهش در افتتاحیه یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: امید است سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای دست یابی به منابع علمی و پژوهشی در جایگاهی قرار گیرد که منابع و نتایج پژوهش های صورت گرفته در این سازمان به عنوان داشته ها و یافته های علمی، فصل الخطابی برای برنامه ریزان، تصمیم گیران و همچنین پژوهشگران و اصحاب دانش باشد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه نمود: پژوهش و تحقیق بالاترین مرجع برای دستیابی به منابع اطلاعاتی است و مبنای پژوهش توام با یافته های محیطی و اندیشه صاحب نظران است که در این زمینه نظرات خود را در حوزه ها و عرصه های مختلف ارائه می دهند. اما سئوال این است که آیا پژوهش باید کمی یا کیفی باشد؟ درگذشته پژوهش هایی مورد استناد قرار می گرفت که بار کمی آن ها شاخص بود، اما امروزه صاحب نظران به این جمع بندی رسیده اند که پژوهش کیفی از اطلاعات غنی برخوردار است. چندین سال است درباره پژوهش های علمی تاکید بیشتری می گردد که در این زمینه پیشنهاد می کنم به کتاب درآمدی بر روش تحقیق کیفی اثر بیوک محمدی، مراجعه گردد.

بروجردی عوان کرد: از سوی دیگر پژوهش هایی که براساس داده های کمی ارائه می گردد کاربرد بیشتری در صنعت و مراکز صنعتی دارند. زیرا عمده تحقیقات در این عرصه بر مبنای آمار و ارقام است که نتایج آن مورد استفاده تصمیم گیران و مدیران عرصه صنعت قرار می گیرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بیان نمود: همچنین پژوهش های علوم انسانی در برنامه ریزی و تصمیمات مدیران موثر است. به عنوان مثال، نام خانه های امن مانند خانه های سبز خانه ریحانه و خانه گرم را شنیده اید. درباره این خانه های امن مطالعات زیادی صورت گرفت و بحث ساماندهی بچه ها خیابانی همیشه مورد توجه سازمان ها بوده است. از همین رو پژوهش های کمی و میدانی می تواند اثر بخش باشد.

بروجردی اضافه نمود: به اعتقاد من، تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باید در حوزه توسعه کتاب و کتابخوانی باشد. در یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشست های پژوهشی تخصصی برای بهینه سازی، استانداردسازی، به روزرسانی و افزایش سطح شرایط توسعه کتابداری و کتاب در کشور برنامه ریزی شده است.

وی اعلام نمود: این سازمان به عنوان یک نهاد ملی، فضایی امن در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا با دسترسی به منابع علمی زمینه اثربخش بودن تحقیق و پژوهش را فراهم کند. از همین رو نتایج تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باید در سطح ملی و بین المللی منشاء اثر و مرجع باشد به این معنا که ما با انجام فعالیت های مطالعاتی دقیق و عمیق در عرصه های مختلف، بتوان در حوزه های مختلف بین المللی ازجمله ایفلا تاثیرگذار بود.

در ادامه، فاطمه جان احمدی، معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: هم اکنون و در دنیای امروز هیچ جامعه پیشرفته ای بی احتیاج از پژوهش و منفک از تحقیقات نیست و پژوهش مساله محور می تواند به حل مساله ها و توسعه کشور یاری کند.

معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه نمود: هفته پژوهش را با این دغدغه مهم شروع می کنیم که بدانیم مسائل و مسائل علمی خانواده عظیم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چیست و در ادامه دامنه آن را در همه سرزمین ایران و افرادی که دل در گرو این سرزمین دارند تعمیم دهیم.

وی ادامه داد: بی تردید پسوند واژه ملی در کنار کتابخانه دائما این مهم را به ما گوشزد می نماید که مسائل را منطقه ای و کوچک فرض نکنیم و دامنه و عرصه آن را به همه کشور اتصال دهیم. مواجهه با مباحث پژوهشی در این عرصه مستلزم شناخت فرآیندها و فرایندهای پژوهشی کشور است.

جان احمدی در ادامه به سه سطح پژوهش بنیادی، اکتشافی-توصیفی و کاربردی اشاره نمود و گفت: پژوهش های بنیادی با تکیه بر اساس پژوهش های کاربردی کوشش می نماید تا زمینه را برای پژوهش های کاربردی مهیا سازد. به عبارت دیگر کوشش می نماید تا بهترین راهکارها را برای برون رفت از بحران ها و مسائل و دست یابی به توسعه ارائه دهد. بر همین اساس یکی از شعارهای هفته پژوهش سال جاری، اختصاص به پژوهش های مساله محور دارد.

این استاد دانشگاه افزود: سطح اکتشافی-توصیفی پایه ای بر مبنای پژوهش های بنیادی است. اگر این مهم به درستی احصاء نگردد و مطالعات توصیفی ضعیف باشد، به همان میزان مسائل کشور به درستی شناسایی نخواهد شد. چرا که پژوهش های کاربردی و پژوهش های توصیفی پیوستاری با یکدیگر دارند.

معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه نمود: اگر دامنه تحقیق با فرایند هوشمندانه، خلاقانه، هشیارانه و در عین حال سازمان یافته همراه باشد سطح آن از کاربردی و توصیفی به سطح بنیادی ارتقا می یاید.

وی مطرح کرد: امیدوارم به مرحله ای برسیم که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بیشترین تحقیقات خود را بر پایه مطالعات بنیادی، توصیفی و کاربردی ارائه دهد و بازوی مهم مشورتی و اطلاع رسانی در سطح کشور باشد تا بهترین مرجعیت علمی برای به دست آوردن اطلاعات و اسناد باشد.

معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران یادآور شد: بنابراین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با در نظرگرفتن این مهم، هفته پژوهش را با برگزاری این افتتاحیه شروع نموده است و سعی دارد با دامنه دار کردن و بسط آن به جشنواره ملی پژوهش در طول یک ماه، به طور خاص و ویژه به مساله پژوهش بپردازد.

جان احمدی گفت: در جشنواره ملی پژوهش و فناوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کوشش مضاعفی را بر شناسایی محققان و پژوهشگران خواهیم داشت تا بانک اطلاعاتی پژوهشگران کشور تقویت گردد. بسیاری از این افراد گاها بدون هدف و برنامه وقت گران بهای خود را بابت پژوهش منابع و اسناد صرف می نمایند؛ اما شناسایی این افراد که بایستی طی فرایندی مستمر و طولانی مدت انجام گردد، به ما یاری می نماید تا به سراغ فتح قله هایی برویم که عمدتا پیش از این از سوی عده ای از پژوهشگران عرصه کتابداری، کتابخوانی، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی و علوم انسانی شناسایی شده اند.

نرگس نشاط، دبیر علمی یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: پژوهش تنها مزیت سازمان های امروزی است و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. توجه به پژوهشگران جوان در عرصه پژوهش و مهیا کردن شرایط مناسب برای پیشبرد فعالیت های تحقیقی و پژوهشی برای این دسته از افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دبیرعلمی یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: یک دهه از برگزاری جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می گذرد و سال جاری نیز این جشنواره با پیغام آینده روشن با پژوهش اثربخش در حوزه های موضوعی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم آرشیوی و سندپژوهی، ایران شناسی و اسلام شناسی، نسخه پژوهی و تاریخ شفاهی برپا می گردد.

وی بیان نمود: برگزاری14 نشست و چهار کارگاه تخصصی در حوزه های علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم آرشیوی و سندپژوهی، ایران شناسی و اسلام شناسی و نسخه پژوهی با شعار از پژوهش تا پژوهش پیش بینی شده و نخستین نشست با موضوع اثربخشی پژوهش های دانشگاهی فردا برگزار می گردد.

نشاط یادآور شد: هدف پژوهشگر، کشف واقعیت های جدید است و بسیاری از صاحب نظران بر نقش پژوهش های علمی تاکید دارند؛ اما نکته مهم این است که اگر پژوهش ها معطوف به احتیاجهای واقعی نباشند، نمی تواند اثربخش باشد در نتیجه از دانش و مهارت های فراوری شده استفاده موثری نمی گردد.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 17 دی 1399 بروزرسانی: 17 دی 1399 گردآورنده: economicsphd.ir شناسه مطلب: 730

به "بانک اطلاعاتی پژوهشگران کشور تقویت می&zwnjشود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بانک اطلاعاتی پژوهشگران کشور تقویت می&zwnjشود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید